برنامه درسی ملی

  

کوشش کنید آموزشی که به مردم می دهید جهت دار باشد.

صحیفه نور:ج ۱۳-ص ۲۲۹

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 23:48  توسط م.گتجی  | 

ب.برنامه ریزی آموزشی در جمهوری اسلامی ایران

  تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی جمهوری اسلامی ایران با آغاز انقلاب فرهنگی در سال1358 هـ.ش مقارن است. در این سال«شورای عالی برنامه ریزی» تشکیل شد که سیاست های کلی آموزشی را برای تمام سطوح تحصیلی تدوین کرد. بر آن اساس با همکاری بین حوزه و دانشگاه ها روح جهان بینی اسلامی بر نظام آموزشی دمیده شد و بسیاری از برنامه های درسی مورد تجدید نظر قرار گرفت.

   در سال 1360هـ.ش، سازمان برنامه و بودجه از جانب شورای عالی اقتصاد کشور مأموریت یافت تا برای توسعه ی اقتصادی کشور برنامه ی بلند مدتی (20 ساله) را تهیه کند. این برنامه پس از تهیه و تصویب در شورای اقتصاد، قرار شد در قالب چهار برنامه پنج ساله در شورای برنامه ریزی بخشی وزارت خانه ها تدوین وتنظیم شود و به اجرا درآید. در اولین برنامه که برنامه ی توسعه ی عمرانی نام گرفت و به سال های 1362 تا 1366 محدود می شد، وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی هر یک برنامه های آموزشی پنج ساله خود را تدوین وتنظیم کردند.

   سازمان برنامه و بودجه وقت، مسئولیت ارائه بنامه کلان را بر عهده داشت و متأسفانه «به دلیل اوج گیری جنگ تحمیلی و بروز مشکلات اقتصادی، تصویب این برنامه ها عقیم ماند و به اجرا در نیامد.» در این برهه از زمان، اگر چه برنامه ی مصوبی در دست نبود، اما چها نهاد« ستاد انقلاب فرهنگی» ، «سازمان برنامه و بودجه»، شورای گسترش آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور طی سال های 1361 تا 1367 در قلمرو آموزش عالی، کوشش هایی را در جهت گسترش کمی و کیفی آموزش عالی به عمل آوردند. یکی دیگر از اقدامات مهم در زمینه ی برنامه ریزی آموزشی در این سال ها، ایجاد موسسات آمورش عالی غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد در کشور است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 11:19  توسط م.گتجی  | 

تاريخچه و سير تحول برنامه ريزي آموزشي در ايران

الف.برنامه ريزي آموزشي  قبل از انقلاب اسلامي

  شروع برنامه ريزي آموزشي، در ايران به صورت رسمي با آغاز روابط فرهنگي ميان ايران و اروپا در دوره ي حكومت قاجار مقارن است. از آن زمان بسياري از الگوهاي آموزشي به نظام آموزشي ايران راه يافت. برنامه ريزي آموزشي ايران نيز مثل كشورهاي جهان ابتدا در قالب برنامه ريزي توسعه اقتصادي ــ اجتماعي شكل گرفت. در سال 1316 هـ.ش،شوراي اقتصاد بوجود آمد و قرار بود برنامه اي براي رشد اقتصادي كشور تنظيم شود اما در عمل تا سال 1325 كاري چشم گير در اين زمينه صورت نگرفت.

  در سال 1326 هيئتي كه براي تهيه ي نقشه ي اصلاحي كشور مأمور شده بود، برنامه اي هفت ساله تنظيم كرد كه در بهمن ماه 1327 هـ.ش، به تصويب مجلس رسيد. نخستين برنامه توسعه آموزش و پرورش در قالب همان برنامه هفت ساله در همان سال به مرحله اجرا درآمد. اين برنامه كه قرار بود سال 1335 هـ.ش ادامه يابد، در سال1334 هـ.ش به دليل تحريم اقتصادي ايران در سال 1330 پس از ملي شدن صنعت نفت در ايران متوقف شد و برنامه عمراني دوم شروع شد.

برنامه ريزي آموزشي در برنامه دوم عمراني(1341-1334هـ.ش)زير نظر سازمان برنامه و بودجه كه در سال 1329 هـ.ش بوجود آمده بود، مورد نظر قرار گرفت.

  در سال1339 طرحي بلند مدت در قالب چهار زير طرح پنج ساله توسط اداره كل برنامه ها در وزارت آمزش و پرورش  با همكاري دفتر منطقه اي يونسكو در آسيا و اقيانوسيه براي توسعه  تعميم آموزش ابتدايي در ايران تهيه و اجرا گذارده شد. از اين رو، برنامه هاي عمراني سوم تا ششم پنج ساله تنظيم شد و به اجرا درآمد. بر مبناي طرح توسعه آموزش ايران، قرار بود برنامه آموزش ابتدايي طي برنامه پنج ساله كليه كودكان واجب التعليم را تحت پوشش قرار دهد. 

  بدين ترتيب، برنامه ريزي آموزشي در قالب برنامه سوم عمراني و برنامه چهارم پيش مي رفت. در اين دو برنامه مدت زمان از هفت سال به پنج سال كاهش داده شد.«تا قبل از شروع برنامه چهارم عمراني كشور، مسئوليت طراحي برنامه هاي آموزش و پرورش به عهده سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش بود؛ پس از آن به موجب قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي ،مسئوليت برنامه ريزي آموزشي در كليه سطوح تحصيلي بر عهده اين وزارت خانه گذاشته شد و با به وجود آمدن دفتر برنامه و بودجه و وزارت علوم به صورت توأمان اين مسئوليت را عهده دار شدند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 11:15  توسط م.گتجی  | 

جنبشي نو در تاليف كتاب هاي درسي

با خبر شديم گروه درسي زبان هاي خارجي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي ، كتاب جديدي با عنوان  « نمونه ي كتاب درسي و كتاب كار زبان انگليسي» براي دانش آموزان سال اول دوره ي شش ساله دوم تحصيلي تاليف كرده است.

پس از مطالعه و مقايسه آن با  كتاب قبلي ، نتيجه گرفتيم كه اين كتاب از ويژگي هاي  خاصي برخوردار است. آگاهي از اين ويژگي هاي براي كساني كه به نحوي با مسائل آموزشي و تربيتي سركار دارند مهم و ضروري است ؛زيرا با استفاده از رويكرد تلفيقي و ابتكاري اين كتاب كه بر اساس نگرش توحيدي تاليف شده است، مي توانند در كار خود تحول ايجاد كنند.

انسجام ساختار كتاب، سازمان دهي  محتوا ، هم سويي با چشم انداز هاي برنامه درسي ملي ، تاكيد بر رويكرد فرهنگي تربيتي با نگرش توحيدي ، بهره گيري از روش ها و راهبرد هاي جديد و متنوع آموزشي ، دقت در توسعه ارتباط افقي مفاهيم جديد، كيفي سازي مهارت هاي چند گانه زباني (گوش دادن ، سخن گفتن، خواندن و نوشتن) ، تاكيد بر روش هاي فعال آموزشي و يادگيري معنا دار ، پرورش و توسعه مفاهيم جديد دروس در گستره سه زبا ن فارسي و عربي و انگليسي، متنوع و به روز بودن محتواي دروس و مطابقت آنها با نياز ها و مهارت هاي ضروري زندگي در عصر حاضر، آينده نگري در تهيه و تنظيم مطالب درسي ، استفاده از تصاوير زيبا و گرافيك جذاب در صفحه آرايي ، چنان فضايي نو ، دل پذير و با نشاط در اين كتاب فراهم آورده اند كه هر معلم و نقاد منصفي را به تحسين و تقدير از برنامه ريزي جديد آموزشي وا مي دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:14  توسط م.گتجی  | 

آموزش و پرورش و توسعه ملی

 

 شاید هیچ موضوعی به اندازه آموزش و پرورش برای توسعه کشور اهمیت نداشته باشد. مساله ای که تمام پیشرفت ها در گرو پیشرفت آن است، زیرا هر تحولی تنها در سایه علم و اعتقاد به خدمت ملی در کشور تحقق پیدا می کند. دانش بشر به دو دسته معارف هست ها و بایدها تقسیم می شوند، معارفی که هستند و آنها را می شناسیم و معارفی را که می خواهیم آنها را ایجاد کنیم. بنابراین معارف اخباری و انشایی، تمام معرفت ها و دانش های بشری را دربرمی گیرد.

معارف هست ها در دانش های واقعی و عقلی و معارف بایدها در دانش های اعتباری، نفسی ریشه دارد. گزاره های اخباری شامل موضوع های واقعی فیزیکی، حتی فیزیکی و ریاضی است و گزاره های انشایی شامل موضوع های تحقق فعل یا ترک فعل در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است. آموزش و پرورش در معنای کلی و عمومی شامل هر دو دسته گزاره علوم اخباری و انشایی می شود که هم اکنون در کشورمان توسط دو سازمان مهم آموزش متوسطه و عالی در مدرسه و دانشگاه و معارف اهل بیت و علوم وابسته به آن در سطح متون و خارج متون در حوزه انجام و اجرا می شود.

آنچه که در این دو قلمرو دانش از گزاره هست های خبری و بایدهای انشایی آموزش داده می شود، زیرساخت های توسعه ملی را می سازد، توسعه ای که همه جوانب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود. دانش آموز و دانشجو در مدرسه و دانشگاه و طلبه و روحانی در حوزه سطح و خارج به دنبال شناخت گزاره های خبری و انشایی در قلمرو عقل و نفس انسان هستند، تا بر اساس آموزش یافتن آن گزاره ها در علوم واقعی و عقلی و اعتباری بتوانند خود و جامعه خود را بر پایه دانسته های خبری و انشایی بشناسند و مدیریت کنند، بنابراین کانون آموزش و پرورش فرزندان و جوانان ما دو کانون اصلی مدرسه، دانشگاه و حوزه علمیه است.

آموزش برای دانستن گزاره های علمی از هست ها و بایدها و فهمیدن عمق و روابط آنهاست و پرورش برای تربیت نفس جهت خود و خانواده و جامعه ساختن است، آموزش، تعلیم می دهد و می فهماند و تربیت می کند و می سازد و در نهایت جامعه کشورمان با دو گروه خروجی از حوزه و دانشگاه در دو دسته معارف اخبار و انشا ساخته خواهد شد. چنانچه تعلیم و تربیت در دو کانون موفق باشد، آینده کشورمان از بزرگ ترین سرمایه جهانی یعنی نیروی متخصص و متعهد برخوردار خواهد بود که هر غیرممکنی را ممکن می سازد و آثار درخشانی را در تاریخ بشریت برجای خواهد گذاشت.

مدرسه و دانشگاه

فراگیری علوم واقعی، حقیقی، اعتباری و انتزاعی در مدرسه و دانشگاه سعی دارد تمام قلمرو معارف علوم عقلی، طبیعی و اعتباری را پوشش دهد و هر اندازه این مهم در مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه سپس دانشگاه ها در گرایش گوناگون کامل تر باشد، افراد جامعه از سطوح تحصیلی وسیع تر و عمیق تری برخوردار خواهند بود و رفته رفته سطح جامعه از افراد بی سواد و کم سواد تهی خواهد شد و هر اندازه تکنولوژی جهان پیشرفت کند، دانش آموختگان کشورمان سریع تر با معارف پیشرفته جهان جدید آشنا می شوند و هرگز از قافله علم دنیا عقب نمی افتند و آخرین دستاوردهای علمی خود را طی مقالات و کتاب های تخصصی به اطلاع همنوعان و نسل های آینده می رسانند، نکته بسیار مهم در دانشگاه، کاربردی بودن تحصیلات در رشته های تخصصی و زیرمجموعه های گرایش های ریاضی، طبیعی و انسانی است و چه بسا تجارب آموخته شده در همان رشته علمی بسیار کارآمدتر از مطالب خوانده شده باشد اما، هم خوانی مطالب و کارکردها برآیند بسیار کارآمدی برای شخص می سازد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:29  توسط م.گتجی  | 

نقشه جامع برنامه درسی

 

   برنامه درسی ملی، سندی‌است که چارچوب نظام برنامه‌ریزی درسی کشور را به‌منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می‌کند.

مدیر طرح تولید و تدوین برنامه درسی ملی ذوعلم در مورد برنامه درسی ملی گفته اند که:

 برنامه درسی ملی از سال 1390 در کشور اجرایی می‌شود و همه کتاب‌های درسی کشور بر مبنای این برنامه تدوین خواهند شد. طرح تدوین برنامه درسی ملی یکی از راهبردی‌ترین طرح‌های وزارت آموزش و پرورش است و در آن مبانی نظری برنامه‌های درسی محور کار قرار دارد.

وی با بیان این که بر اساس این برنامه راهنمای برنامه درسی در هر ماده درسی، رشته و پایه نیز تدوین می‌شود خاطر نشان کرد: درصورت رسیدن به موفقیت در تدوین این برنامه می‌توان امیدوار بود با تغییر، بازنویسی و باز تولید کتاب‌های درسی موجود، زمینه تحول جدی در تعلیم و تربیت کشور ایجاد شود.

ذوعلم با اشاره به اینکه از سال 1390 کتاب‌های درسی براساس برنامه‌های درسی ملی تولید شود اظهار داشت: بنابراین با توجه به نقشی که سند در ارتقای کیفیت برنامه‌های درسی و آموزشی خواهد داشت باید با فراهم آوردن اعتبارات مورد نیاز، پروژه تدوین و زمینه تحقق آن فراهم شود.

وی گفت: یافته‌های سند گام به گام در برنامه‌های درسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکنون مشغول برنامه‌ریزی و اصلاح کتاب‌های درسی هستیم.

ذوعلم افزود: علاوه بر مطالعات مرکز که برای تدوین سند ملی آموزش و پرورش انجام دادیم، در سطح همه‌ استان‌های کشور نیز یک مطالعه‌ ویژه‌ای تعریف کردیم تا استان‌ها به تبیین موقعیت راهبردی استان خود و شناسایی چالش‌های اساسی که در هر یک از استان‌ها وجود دارد، بپردازند و در اختیار ما قرار دهند.

وی تصریح کرد: نگاه جامع به همه نهادها و مؤلفه‌های مؤثر در روند تعلیم و تربیت از ویژگی‌های مهم برنامه‌ درسی ملی است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:12  توسط م.گتجی  | 

برنامه درسی ملی، اساس تحول نظام آموزشی

برنامه درسی ملی، تحول اساسی در نظام برنامه‌ریزی درسی و کتاب‌های آموزشی ایجاد می‌کند و اساسی‌ترین گام برای ارتقای کیفیت محتوایی آموزش و پرورش است.

برنامه درسی ملی، سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه‌ریزی درسی کشور را برای تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می‌کند.

برنامه درسی ملی تحولی اساسی است و چارچوب فعلی نظام تعلیم و تربیت کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.تعیین رویکرد و اهداف برنامه درسی در سطح نظام آموزشی، تعیین منطق، جهت‌گیری‌ها و ابعاد هر یک از حوزه‌های یادگیری،  تعیین اصول و فرآیند اجرای برنامه درسی و تبیین نظام برنامه ریزی درسی کشور از اهداف این برنامه است.
تعریف برنامه درسی ملی، اهداف تولید و محورها در کمیسیون راهبردی طرح متشکل از صاحبنظران رشته‌های مختلف دانشگاه و حوزه علمیه به ریاست وزیر آموزش و پرورش، تصویب شده است.

 ۷کمیته تخصصی با حضور و مشارکت فعال بیش از 60 نفر از صاحبنظران و کارشناسان در زمینه تولید بخش‌های مختلف برنامه درسی ملی فعالیت می‌کنند .این کمیته‌ها شامل مبانی و اصول حاکم بر رویکرد برنامه درسی ملی،  محتوای آموزشی و پرورشی، ساختار و مقاطع تحصیلی، اختیارات و میزان تمرکز و عدم تمرکز در لایه‌ها و سطوح مختلف، ارزشیابی و پیشرفت‌های تحصیلی، مواد و رسانه‌های آموزشی و ارزشیابی برنامه درسی ملی و لوازم اجرایی آن است.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:8  توسط م.گتجی  | 

برنامه ی درسی آشکار، پوچ و پنهان

                                                 
آیزنر معتقد است که مدارس به طور همزمان مبادرت به تدریس سه برنامه ی درسی می نمایند. این سه برنامه عبارتند از: برنامه ی درسی صریح، آشکار (رسمی) ، برنامه درسی پنهان (ضمنی) و برنامه درسی پوچ. این برخلاف تصور رایج نسبت به برنامه ی درسی مدارس است. که آن را پدیده ای تک بعدی می دانند و مدارس را صرفاً بستر اجرای برنامه های درسی صریح می پندارند. در این تعاریف مختصری از برنامه درسی صریح و پوچ ارائه می گردد و برنامه ی درسی پنهان به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
برنامه ی درسی آشکار و رسمی
منظور از برنامه ی درسی رسمی، فعالیت های برنامه های درسی هستند که نظام آموزشی آن ها را به طور رسمی اعلام می کند ودر بسیاری از موارد در قالب کتاب های درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس می شود. 
 

برنامه ی درسی پوچ یا تهی
هرگاه نظام برنامه ریزی درسی برخی از مفاهیم و مسائل را عملاً در برنامه های درسی نگنجاند و یا مطالب گنجانیده شده در برنامه های درسی یا کتاب های درسی با سن عقلی دانش آموزان و دانشجویان متناسب  و برای آن ها قابل فهم نباشد، برنامه ی درسی را برنامه ی درسی پوچ می نامند.

برنامه ی درسی پنهان
همان طور که مطرح شد، آن چه طراحان و برنامه ریزان درسی برای رشد و تربیت فراگیران طراحی و برنامه ریزی می کنند، برنامه ی درسی رسمی است. برنامه ی درسی رسمی هدف های آموزشی و یادگیری مدون و آشکار دارد و محتوای معینی برای تحقق هدف ها انتخاب و سازماندهی می شود. اصول و روش های آموزش و یادگیری متناسب با هدف ها و محتوا تعیین و پیشنهاد می شود و در نهایت در مورد ارزشیابی تصمیم گیری به عمل می آید.

پرسش اساسی این است که: آیا مجموعه ی یادگیری های دانش آموزان محدود به برنامه درسی رسمی است؟ آیا می توان عوامل مؤثر در شکل گیری تجربه ها را تحت کنترل در آورد و به جز تأثیر و دخالت برنامه ی درسی آشکار از تأثیر عوامل دیگر مانع شد؟

مسلماً چنین چیزی ممکن نیست. عوامل دیگری که جزء برنامه درسی نیست و از دید و مشاهده ی برنامه ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز پنهان است، در فکر، عواطف، رفتار و شخصیت فراگیران اثر می گذارند و در اغلب موارد مؤثر از برنامه ی درسی پیش بینی شده عمل می نمایند. مانند: قوانین و مقررات مدرسه، جو اجتماعی مدرسه، تعامل دانش آموز و معلم، جو عاطفی کلاس، قضاوت های معلمان و علایق و نیازهای فراگیران از این عوامل هستند. از تأثیر این ها، تفکر به نگرش ها و گرایش هایی در فراگیر شکل می گیرند که در ادبیات برنامه ریزی درسی، آن تأثیرات را برنامه ی درسی پنهان می نامند. در واقع برنامه ی درسی پنهان عبارت است از راهبردهای فراگیر در عبور موفقیت آمیز از مانع برنامه ی درسی رسمی یا طرح ریزی شده. به عبارت دیگر، برنامه ی درسی پنهان بخشی از فرآیند آموزشی مدرسه است که به سادگی قابل درک نیست ولی بخشی از آن چه را که فراگرفته می شود، تشکیل می دهد.   می توان گفت برنامه ی درسی پنهان به دانش آموزان نقش زندگی می آموزد، به آن ها می آموزد که موقعیت خود را تشخیص دهند و یا آن را بسازند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:50  توسط م.گتجی  | 

معلم دربرنامه ریزی درسی ملی(2)

 

برنامه درسی ملی اعتبار جهانی دارد ونشان دهنده آرمانهای ملی،بلوغ فکری وتوانمندی فرهیختگان یک ملت است و چنانچه دقیق،واضح وعلمی تهیه شود ورهنمودهای آن به برنامه های عملیاتی قابل تبدیل باشد، می تواند به طور مستقیم وغیرمستقیم در تمام بخش های نظام آموزش وپرورش تحول عظیمی بوجود آورد.در برنامه ی درسی ملی ما می توان گفت که دونکته بسیاربرجسته جلب توجه می کند:

·         ماهیت برنامه درسی ملی ما علم پرور ودین محور است، یعنی حرفهای تازه ای برای جهانیان دارد.

·         معلم ومربی عامل اصلی تغییرو تحول در نظام آموزشی وتربیتی به شمارمی آید که مستلزم تربیت معلمانی دانا،توانا،متفکر،خلاق،متعهد و متخصص است.

به این امید که معلمان ارجمند بدانند:

-خود از پیشگامان اصلی تحول در نظام آموزشی هستند.

-انتظارات برنامه درسی ملی از آنان چیست تا بتوانند برای اجرای برنامه درسی خود را آماده کنند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:38  توسط م.گتجی  | 

معلم دربرنامه ریزی درسی ملی(1)

   درطول تاریخ آموزش و پرورش،معلم همواره ستون و محور تعلیم وتربیت بوده،که گاهی مستقیم وزمانی غیرمستقیم درامر آموزش نقش داشته است.قابل توجه این است که وظایف،مهارتها،دانش وتوانایی معلم براساس رویکردهای نظام آموزشی تبیین و تعریف می شود.

  در آموزه های تعلیم وتربیت،تحقق یادگیری در محیط های،به ویژه محیط مدرسه وکلاس درس،بردو نظریه ی روان شناسی ویادگیری مبتنی است:

·         نظریه ی رفتارگرایی که بر انتقال دانش از معلم به دانش آموزتأکید می کند ویادگیری را یک رویداد تلقی می نماید.

·         نظریه شناختی و ساختن گرایی که برشناخت پدیده ها وساخت دانش بوسیله ی دانش آموزاصرار می ورزد واز یادگیری به عنوان یک فرایند یاد می کند.

  معلمی که با رویکرد رفتارگرایی آموزش می دهد،خود را مسئول تمام فعالیتهای یادگیری دانش آموز می داندومی کوشدکه مطالب ومفاهیم درسی را هرچه عینی تر وملموس تر ارائه دهد تادانش آموزان،سهل تر وسریع تر بیاموزند. اما معلمی که با رویکرد شناختی وساختن گرایی آموزش می دهد،می کوشد دانش آموزان مطالب درسی را با انجام دادن فرآیندهای پویایی مانندجمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون،طبقه بندی آنها،تحلیل وتفسیر داده ها وتعامل با دیگران درک کنند وخود به تولید فکر یا ساخت دانش بپردازند و آنچه را که دریافته اند،در کلاس ارائه دهندو درباره آن بحث کنند.

  امروزه،رویکرد ساختن گرایی در اکثر برنامه های درسی ملی کشورهای پیشرفته،در امر تعلیم وتربیت مورد توجه قرار گرفته است ودر حقیقت یکی از ویژگی های سند برنامه درسی ملی هر کشور به حساب می آید.مفاد سند برنامه ی درسی ملی،برای برنامه ریزان درسی وآموزشی،مؤلفان کتابهای درسی،معلمان ومربیان و مدیران مدارس،راهنمایی عملی وجهت دهنده به سوی تحقق اهداف کلی وچشم اندازهای برنامه تعلیم وتربیت عمومی است واز این رو سندی معتبر ومرجع به حساب می آید.

 

+ نوشته شده در  جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 1:32  توسط م.گتجی  | 

مطالب قدیمی‌تر